opatrunek

Informacje
na temat biochirurgii

Opis opatrunku

Dzięki siateczce larwy nie wychodzą poza opatrunek, rana, bakterie, fibroblasty, biofilm


Biomantis sp. z o.o. | ul. Bobrzyńskiego 14 | 30-348 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119