kontakt

Kontakt

Biomantis Sp. z o.o.

ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków

biuro@biomantis.pl

NIP: 676 24 66 119 

 

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476288, NIP: 676 24 66 119, kapitał zakładowy 1 307 000,00 zł w całości wpłacony.


 

Zamówienia

telefon: +48 728 834 940

od poniedziałku do piątku
od godziny 09:00 do 16:00 

e-mail: biuro@biomantis.pl

 

    

Prezes Zarządu

Tomasz Skalski
telefon: +48 606 962 266
e-mail: tomasz.skalski@biomantis.pl

                                                                                                                       

 


 

Biomantis sp. z o.o. | ul. Bobrzyńskiego 14 | 30-348 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119