dla lekarzy

Naukowe
podstawy biochirurgii

Co to jest biochirurgia?

Biochirurgia to połączenie terapii leczenia trudno gojących się ran oraz nowoczesnych biomateriałów pozwalających na wielopłaszczyznowy proces leczenia poprzez: oczyszczanie ran z martwych tkanek, zwalczanie bakterii opornych na antybiotyki oraz uwalnianie czynników wzrostu i proliferacji komórek skóry właściwej oraz nabłonka. Połączenie wszystkich tych elementów w jednym biopreparacie stanowi najbardziej skuteczną metodę leczenia trudnych do wygojenia ran.

W przeciwieństwie do tradycyjnych, używanych od czasów rzymskich biomateriałów zwierzęcych, w nowoczesnej terapii stosuje się całkowicie kontrolowane, punktowe wprowadzenie żywych czynników na docelową tkankę pacjenta. Szczegółowa kontrola oznacza wprowadzenie bezpiecznych i spełniających wszelkie wymogi mikrobiologiczne gatunków larw. W naszym laboratorium larwy są:

  • hodowane na pożywkach w pełni roślinnych
  • poddawane chemicznej dezynfekcji
  • monitorowane w procesie produkcyjnym na aseptyczność

Co równie ważne, biomateriał jest otoczony specjalną membraną umożliwiającą biodostępność tkanek żywiciela i wysoką skuteczność działania, a jednocześnie uniemożliwiającą swobodne i niekontrolowane przemieszczanie się biomateriału. Najbardziej efektywnym gatunkiem wykorzystywanym w tego typu terapii są stadia postembrionalne Phaenicia sericata.


Biomantis sp. z o.o. | ul. Podlesie 5/36 | 30-667 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119