dla pacjentów

Informacje
na temat biochirurgii

Co to jest biochirurgia?

Biochirurgia to nowoczesna terapia w oparciu o tradycyjne metody leczenia. Dzięki nim proces gojenia się trudno gojących się ran jest bezpieczny, skuteczny i daje pacjentowi komfort leczenia. Czynnik biologiczny - larwy muchy Phaenicia sericata powstają w nowoczesnym laboratorium gwarantującym kontrolę jakości i sterylności produktu. Czynnik ten produkuje stabilne enzymy trawiące białka martwych tkanek, wydziela substancje antybakteryjne, dzięki którym nawet oporne na antybiotyki szczepy są skutecznie zwalczane, wytwarza także czynniki wzrostu i podziału komórek, powodujące odtwarzanie tkanek nabłonka i skóry. Dzięki zastosowanym membranom opatrunek może być łatwo zaaplikowany na ranę, nie powodując podrażnień wywołanych bezpośrednim kontaktem biomateriału z tkanką. Tylko substancje biologicznie czynne mają kontakt z raną pacjenta.


Biomantis sp. z o.o. | ul. Bobrzyńskiego 14 | 30-348 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119