kontakt

Kontakt

Zamówienia

telefon: +48 728 849 505

od poniedziałku do piątku
od godziny 09:00 do 16:00 

e-mail: biuro@biomantis.pl


Biomantis Sp. z o.o.

ul. Podlesie 5/36
30-667 Kraków

biuro@biomantis.pl

NIP: 676 24 66 119 

 

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476288, NIP: 676 24 66 119, kapitał zakładowy 1 307 000,00 zł w całości wpłacony.

 

Biomantis sp. z o.o. | ul. Podlesie 5/36 | 30-667 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119