dla lekarzy

Informacje
na temat biochirurgii

Dlaczego biochirurgia jest skuteczna?

Kluczem do sukcesu jest wielopoziomowe działanie pozwalające zarówno na precyzyjne usunięcie martwych tkanek, skuteczną walkę z drobnoustrojami opornymi na działanie konwencjonalnej antybiotykoterapii oraz wprowadzanie czynników wzrostu komórek pozwalających na szybkie zabliźnianie się ran. W metodach tradycyjnych najczęściej stosuje się jedynie antybiotykoterapię, która staje się coraz mniej skuteczna w związku ze zwiększeniem oporności wielu szczepów bakteryjnych. Nigdy natomiast nie pojawiają się czynniki stymulujące odtwarzanie się tkanek.


Biomantis sp. z o.o. | ul. Podlesie 5/36 | 30-667 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119