dla lekarzy

Informacje
na temat biochirurgii

Dane statystyczne

Badania prowadzone przez dr Shermana i wsp. (2003) na 18 pacjentach diabetologicznych posiadających neuropatyczne schorzenia stopy, leczonych metodą konwencjonalną i przy użyciu biochirurgii wskazały, że oczyszczanie martwych tkanek po dwóch tygodniach przy pomocy larw było istotnie statystycznie szybsze niż przy użyciu konwencjonalnych metod (p=0.02). Terapia biochirurgiczna spowodowała szybszą granulacje tkanek (p=0.016) oraz porastanie naskórka na ubytkach skóry już po 4 tygodniach (p=0.018).

Inne badania wskazują na dużą skuteczność terapii owrzodzenia stopy cukrzycowej, szczególnie owrzodzeń neuropatycznych. Kolejne badania wskazują na skuteczność biochirurgii w przypadkach ratowania stopy w warunkach krytycznych. Stosując metodę biochirurgii udało się uratować 40-50% amputacji, z całkowitym wyleczeniem.


Biomantis sp. z o.o. | ul. Bobrzyńskiego 14 | 30-348 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119