dla lekarzy

Informacje
na temat biochirurgii

Za i przeciw biochirurgii

Stosując konwencjonalne metody biochirurgii pacjenci zgłaszali trzy grupy zastrzeżeń do stosowanej terapii: mogli odczuwać dyskomfort zwłaszcza podczas pierwszego dnia terapii, larwy bardzo często mogły uciekać poza ranę lub blokować naczynia krwionośne. Związane jest to z bezpośrednią penetracją rany pacjenta przez niczym nie ograniczone larwy. W związku z czym odnotowano dyskomfort u około 5-30% pacjentów poddanych takiej terapii. Ból jest z reguły odczuwalny po pierwszych 24h gdy następuje silny wzrost larw. Zaznaczyć należy również iż, młode larwy podczas swojego wzrostu potrzebują pożywienia, wody oraz dostatecznej ilości tlenu. Dodatkowo są czułe na zmiany temperatury otoczenia. W związku z tym biomateriał wymaga sprawnego dostarczenia do pacjenta w przeciągu 24h. Każda zwłoka w przesyłce obniża o kilka procent ich żywotność.

W terapii Biofenicia w postaci opatrunku pacjent ma gwarancję, że larwy nie wydostaną się poza obszar rany. Dodatkowo dzięki zastosowaniu siateczki polietylenowej, dostęp do rany mają wyłącznie substancję biologicznie czynne wydzielane przez larwy. Kontakt larwy z raną ograniczony jest tu do minimum. Naszą odpowiedzią na labilność materiału biologicznego jest proces konfekcjonowania oraz dostarczenia opatrunku Biofenicia do pacjenta. Proces ten został zaprojektowany w taki sposób aby zapewnić maksimum wygody dostawy opatrunku do pacjenta przy zachowaniu najwyższych standardów jakości produktu.


Biomantis sp. z o.o. | ul. Bobrzyńskiego 14 | 30-348 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119