dla lekarzy

Informacje
na temat biochirurgii

Opis technologii

Wieloletnie badania empiryczne pozwoliły na zoptymalizowanie procesu hodowlanego do celów przemysłowych, osiągając standardy aseptyczności i kontroli bakteriologicznej. Po pierwsze udało się zoptymalizować warunki hodowlane, zwłaszcza temperaturę i wilgotność, dzięki czemu obniżono skutecznie śmiertelność, a co za tym idzie zwiększono efektywność hodowli. Zastosowanie odpowiednich inkubatorów utrzymujących stałe warunki środowiskowe powoduje, że w ciągu 1 miesiąca z 10 osobników dorosłych można wyhodować około 5 000 larw służących w biochirurgii. Ważnym elementem hodowli jest również podłoże, na którym rozwijają się postacie larwalne oraz dorosłe. Klasycznym podłożem do rozwoju był ekstrakt organiczny z wątroby zwierząt. Warunki te stanowią poważny problem zarówno epidemiologiczny (trudne do zachowania warunki aseptyczne i ryzyko chorób odzwierzęcych (np. ptasia grypa itp.), a także hodowane w takich warunkach larwy wydają nieprzyjemny zapach pochodnych amoniaku, co stanowi poważny problem dla pacjentów stosujących tę terapię. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych pożywek na podłożu agarowym z dodatkami mleka w proszku oraz kilku substancji białkowych pochodzenia roślinnego oraz kwasu propionowego, udało się wprowadzić całkowicie aseptyczne warunki hodowli bez ryzyka chorób odzwierzęcych i  nieprzyjemnych skutków ubocznych związanych z zapachem. Wprowadzenie biotechnologicznych warunków hodowlanych, pozwoliło na całkowitą kontrolę bakteriologiczną i 100% eliminacji substancji pochodnych, które utrudniałyby proces gojenia się ran.

Proces technologiczny wytwarzanego produktu odbywa się w warunkach „clean room”, gwarantujących całkowitą kontrolę wytwarzanego produktu, wraz z odpowiednią dokumentacją monitoringową testów bakteriologicznych opartych o najwyższe standardy sanitarne.

  1. Przygotowanie opatrunku.
    Stosowana w wielu krajach larwoterapia oparta jest o kontakt bezpośredni hodowanego obiektu z raną pacjenta. Tego typu terapia posiada szereg niedogodności i zwiększa koszty terapii. Wprowadzany w ten sposób żywy produkt, poprzez swoją aktywność może wydostawać się poza miejsce docelowego działania. Wykwalifikowany personel musi więc cały czas monitorować pacjenta. Poza tym aktywność ruchowa larw powoduje irytację i ból, co znacznie obniża komfort terapii i może prowadzić często do jej przerwania. Nie bez znaczenia jest także efekt estetyczny, z którym wielu pacjentów nie może sobie poradzić. W przygotowanym opatrunku produkt biologiczny (larwy) zostanie umieszczony we wnętrzu siatki wykonanej z polietylenu, uzyskana dzięki nanotechnologii średnica oczek wynosi około 0.15 mm. Pozwoli to na całkowite odizolowanie pacjenta od bezpośredniej eksploracji larw na ciele, poza tym obiekt biologiczny będzie niewidoczny, a jego aktywność kontrolowana tylko do środowiska wewnątrz siatki. Zastosowanie tego typu siatek powoduje jednak 100% skuteczność leczenia ran pacjenta, gdyż wydzielane przez larwy aktywne biologicznie substancje (enzymy kolagenazy, defensyny antybakteryjne oraz czynniki wzrostu komórek skóry i nabłonka) będą mogły swobodnie przedostawać się do elementów docelowych rany.
  2. Konfekcjonowanie opatrunku.
    Przygotowany w ten sposób opatrunek, konfekcjonowany jest w fiolkach i utrzymywany w stanie gotowym do użycia w niższych temperaturach. Rozmiary opatrunku, liczba larw w ich wnętrzu oraz rozmiary opatrunków pomocniczych będą dostosowane do potrzeb indywidualnych pacjenta. Całość będzie zapakowana w pudełko, które będzie zawierać również odpowiednie dane: datę produkcji, kontrolę jakości oraz termin ważności produktu.

Schemat technologiczny produkcji larw


Biomantis sp. z o.o. | ul. Bobrzyńskiego 14 | 30-348 Kraków | KRS 0000476288 | NIP 676 24 66 119